Katalog

Země původu

To rádi kupujete

mate 

mate

Mate čaj

jsme dříve znali spíše z různých cestopisů po Jižní Americe než z naší obchodní sítě. V současné době produkce maté u nás je dostačující. Karel May ve svých dobrodružných románech s indiánskou tematikou popisuje, jaké vážnosti se tento nápoj těšil a s jakou obřadností se připravoval a podával dávno před příchodem Evropanů do Ameriky. Při jeho přípravě nechyběla nezbytná nádoba vyrobená z tykve a také trubička "bombilla", kterou se horký nápoj srkal. Maté bylo obřadním nápojem a také pochoutkou starých jihoamerických indiánských kmenů. Svoji oblibu si zachovalo až po dnešní dobu. Je národním nápojem v Brazílii, Argentině, Paraguayi, Chile i v jiných jihoamerických státech.

Podle pověsti bylo maté známo již v předhistorické době v Peru, neboť v hrobech Inků byly vedle zbraní, tkanin a šperků nalezeny také listy maté. Zcela určitě bylo však již známé indiánským kmenům dávno před příchodem Evropanů do Ameriky. Jezuité, kteří se v roce 1578 přistěhovali do Jižní Ameriky, si velmi rychle na tento zdravý nápoj zvykli a byli zřejmě první, kteří na svých misiích založili plantáže maté. Když pak byli v roce 1767 z misií vyhnáni španělskými a portugal­skými vojáky, pěstování maté upadlo. Teprve v novější době se kultury na plantážích obnovily.

Čaj maté jsou drcené sušené listy stromu cesmíny paraguajské, jejímž domovem je střední a jižní Brazílie, hornatina paraguajská a dále Uruguay a Argentina.

Cesmína paraguajská je trvale zelený strom. Maté dosahuje výšky až 14 m. Na plantážích se kvůli snadné sklizni pěstuje jen do výšky 5 m. List je světle až tmavě zelený, kožovitý, vejčitý až podlouhle vejčitý a dlouhý až 10 cm. V úžlabí listu vykvétají v chomáčcích nepatrné bílé kvítky. Plodem cesmíny paraguajské je vícesemenná červená až černá bobule.

Zásluhu o podrobný botanický popis maté má francouzský přírodopisec Bonpland, který žil od roku 1816 v Jižní Americe. Své výzkumy však draze zaplatil dlouholetým žalářem v Paraguayi. V roce 1820 byl zatčen a z příkazu tamějšího diktátora dr. Francia uvězněn.

Cesmína roste divoce na všech půdách s výjimkou půd vápenitých. Pěstuje se na půdách bohatých na humus a živiny zejména na hlinitých lesních půdách z vulkanických hornin. Plantáže se zakládají ve větším rozsahu teprve od konce minulého století.

Na zastíněných záhonech se vypěstují sazenice ze semen, která se před výsevem máčejí po několik hodin v solném roztoku. Po dvou letech se vysazují na místo budoucí plantáže. Jejich ošetřování se omezuje na okopávání, pletí a zastínění. Cesmína vyžaduje průměrnou roční teplotu od 15 do 26 °C, snese však také několik stupňů pod bodem mrazu, žádá nejméně 1300 mm srážek ročně a ochranu před prudkým sluncem a proti silnému větru.

Sklizeň listu začíná ve čtvrtém roce po vysazení sazenic na plantáži. Sklízí se dobře olistěné větve půl metru dlouhé, osekávají se mačetou nebo uřezávají pilkou. Větve se sklízí střídavě vždy po dvou letech. Každoroční sklizní větví by strom zeslábl a postupně uhynul. Čerstvě ořezané větve se tentýž den na plantáži rozlámou. Pak se protáhnou nad silným plamenem máváním sem a tam, až listová pokožka popraská a list se částečně usuší. Při této práci musí zůstat zachována zelená barva listu. Vylámané silnější větve se používají k výrobě levnějšího, méně hodnotného maté. Listový materiál se dále suší na drátěných sítech nad otevřeným ohněm v kouři. Moderně se listy suší ve věžových sušičkách. Po vysušení se list praží na dřevěných roštech horkým vzduchem přiváděným ze vzdáleného ohniště.

Usušené upražené listy se rozdrtí a plní do pytlů.

V některých produkčních oblastech se tento materiál ponechává ještě volně na hromadách několik měsíců vyzrát. Získá se tak jemnější vůně a chuť. Hotový čaj maté se podle potřeby na zvláštních mlýnechdrtí a plní do expedičních obalů.Výnosy sklizně jsou rozdílné podle vzdálenosti stromů na plantáži a sklizňových způsobů. Průměrný výnos desetiletého stromu bývá 3 až 4 kg tržního maté. Převážná část maté však pochází z divoce rostoucích stromů.

Čaj maté je listová drť světle, až tmavě zelené barvy nebo prášek zvláštní aromatické a kouřové vůně. Levnější druhy hůře zpracované mají až tmavě hnědou barvu a silnou kouřovou vůni.

Čaj maté se připravuje spařením vroucí vodou obdobně jako čaj černý. Podává se horký. Nápoj je zelenavě hnědý, má silné povzbudivé vlastnosti. Obsahuje kofein, třísloviny, theofylin a vitamíny A, B a C.

Účinky čaje maté jsou mnohostranné a složité a nedají se vyjádřit jen několika slovy. V literatuře nalézáme mnoho citátů, které částečně spolu souhlasí a částečně si odporují.Prvními pracemi v tomto oboru jsou pojednání francouzských autorů. Některé zajímavé pokusy popsal zejména Doublet ve své knize Le Maté z roku 1885. Bylo zjištěno, že požívání maté podněcuje intenzívní duševní práci. Nevznikají však žádné duševní přeludy jako po požití narkotik, ale mysl zůstává jasná. Později se nedostavuje žádná deprese ani nespavost.

Podle různých údajů, že maté zahání hlad, provedl Doublet několik pokusů.

Pokusná osoba nedostala po dobu 36 hodin žádnou potravu, jen odvar maté. V té době normálně pracovala a podnikala cesty pěšky. Po celý den nepocítila žádnou únavu, neměla pocit hladu a neměla žádné potíže. Souhrnně lze říci, že maté je výtečné dráždidlo, povzbuzuje motorické nervy ke zvýšené činnosti, aniž by následovala únava.

Čaj maté je oblíbeným denním nápojem Jihoameričanů. U Evropanů nenalezl tento druh takové obliby jako čaj černý.

Evropě se pití maté neujalo a v oblibě zůstal jen černý čaj. Svůj podíl na tom má jeho specifická kouřová příchuť. Přesto má maté své kouzlo. Zkuste také ochutnat oblíbený nápoj indiánských kmenů Jižní Ameriky. Určitě jej obdržíte v menu po levé straně v sekci maté. Místo tradiční tykve vám poslouží porcelánový šálek a místo bombilly slámka. Zda prastaří jihoameričtí Indiáni používali při jeho přípravě i mléko nebylo zjištěno, ale i v této kombinaci získáte horký nápoj zvláštních vlastností a fyziologických účinků.

Zobrazeno 1 – 4 z 4 položek
Zobrazeno 1 – 4 z 4 položek

QR kód

Naposledy zobrazené

Žádné produkty

Menu

Porovnat 0